Сугалааны машин үйлдвэр - Хятад улсын сугалааны машин үйлдвэрлэгчид, ханган нийлүүлэгчид