Хөл бөмбөгийн ширээний үйлдвэр - Хятад улсын хөлбөмбөгийн ширээ үйлдвэрлэгчид, ханган нийлүүлэгчид