Үйлдвэрийн аялал - Гуанжоу Мэйи Электрон Технологи ХХК

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001

DSC_0001