Каруселийн үйлдвэр - Хятад тойрог үйлдвэрлэгчид, ханган нийлүүлэгчид