Гэрчилгээ - Гуанжоу Мэйи Электрон Технологи ХХК

DSC_0001
Гадаад өнгө байдал дизайны патентын гэрчилгээ

DSC_0001
Гадаад өнгө байдал дизайны патентын гэрчилгээ

DSC_0001
Гадаад өнгө байдал дизайны патентын гэрчилгээ

DSC_0001
Гадаад өнгө байдал дизайны патентын гэрчилгээ

DSC_0001
Чихрийн машины патентын гэрчилгээ

DSC_0001
Pirate battle - гадаад төрх патент

DSC_0001
Зургаан хүний ​​зоос түлхэгч - CE гэрчилгээ

DSC_0001
Зургаан хүний ​​зоос түлхэгч - CE гэрчилгээ

DSC_0001
Зоосон дүүжин машин CE гэрчилгээ

DSC_0001
Зоосон дүүжин машин CE гэрчилгээ

DSC_0001
Патент бүрхүүл

DSC_0001
Алибаба чанарын ханган нийлүүлэгч